Havørred

Salmo trutta trutta

Havørreden udklækkes i ferskvand, inden den driver med strømmen i åerne til havet. Her vokser den sig større inden den igen vandrer op i åerne for selv at gyde. Havørreden er en laksefisk, men adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en smallere hale. Mindstemål er 40 cm – vær opmærksom på fredningsperioder.