Laks

Salmo salar

Laksen er for mange lystfiskere drømmefisken. Laksen udklægges i ferskvand, før den søger mod havet. Derfor kan man både stifte bekendtskab med den smukke fisk i de danske vandløb og farvande, især i de store jyske åer og i Østersøen. Mindstemålet i ferskvand er 40 cm, i saltvand 60 cm. Laksen er fredet fra d. 16. nov- 15. jan, med lokale udvidelser. Blanke laks i saltvand er ikke fredet.