Lillebælt forbinder Østersøen med Kattegat. Her strømmer store mængder saltvand fra Kattegat ind i Østersøen og retur kommer det brakke vand fra Østersøen. De store vandmængder transporteres igennem det smalle farvand Lillebælt, som derfor er dybt og strømfyldt.

Langs med Lillebælt og de tilstødende fjorde, vige og bugte finder du et særdeles varieret kystfiskeri. Fra flade vige med 1-3 meter vand til Lillebælts kyster med dybt vand helt inde under land, hvor du kan kaste ud over 15-30 meter vand. Det sikrer et fantastisk fiskeri for alle niveauer og aldre, 365 dage om året. Det dybe vand byder på gode fiskemuligheder efter fiskearter man normalt skal ud i båd for at fange. Derudover tiltrækkes andre fiskearter – især havørred og hornfisk – af Kolding Fjord, Gamborg Fjord, Baaring Vig, Føns Vig og mange af områdets bugter med lavere vand, rev og mindre strøm. Ved Lillebælt er der kort afstand mellem de mange forskellige fiskepladser, hvor du hele året kan fiske havørred, torsk og fladfisk - og i sæsonen makrel, hornfisk og sild. I maj kommer hornfisken ind i Lillebælt i stimer og bliver til september. Fiskeriet er bedst i maj og juni, hvor der nogle dage kan fanges mange hornfisk. Du kan bruge dit havørredspinne- eller fluegrej, men grej i den lette ende er sjovest, da en stor hornfisk vejer 0,7-1 kg. Ude på molen, i jolle eller båd kan du eventuelt bruge et slankt flåd i stedet for. Nyd nærværet med naturen, andre lystfiskere og naturbrugere og pas godt på Lillebælt, ligesom vi gør. Knæk og bræk!